Un sol de nata negra, 2006

Experimental video. DVD format.

Rafael Núñez:  editor.